MTS has all free content, all the time. Find out how YOU can help to keep it running. Tell me how...

Lepsze polskie imiona i nazwiska! (Better polish names and surnames!)

by Bergaroth Posted 19th Oct 2021 at 1:56 PM - Updated 20th Oct 2021 at 4:51 PM by Bergaroth
0 Comments / replies (Who?)
PL
Czy wy też macie dosyć simów z dziwnymi imionami typu Misiek albo imion niedostosowanych do płci np. generowanie na simkach męskich imion? Szukałam moda który by zmieniał imiona i nazwiska na bardziej normalne i odzwierciedlające rzeczywistość, ale nie znalazłam takiego (możliwe, że źle szukam), dlatego postanowiłam go stworzyć!

Mój mod zawiera 346 imion męskich, 313 imion żeńskich oraz 485 nazwisk zaczerpniętych z tej bazy.

Plik należy umieścić w folderze Downloads, jak każdy inny mod.

Nie należy zmieniać nazwy pliku, powinno zostać Live.package, inaczej mod nie zadziała

Można mieć tylko jeden mod na imiona, jeżeli będziesz mieć w folderze Downloads kilka plików Live tylko jeden będzie czytany przez grę.

Jeżeli pominęłam jakieś imię, które według Ciebie powinno się znaleźć w tym modzie napisz o tym w komentarzu.

Pozdrawiam, Bergaroth

ENG
Are you annoyed that in polish version of game sims generate strange names like Misiek or names not adapted to gender, e.g. generating male names on female sims? I was looking for a mod that would change names to more normal and reflective of reality, but I didn't find one, so I decided to create it!

My mod contains 346 male names, 313 female names and 485 surnames taken from of this database.

The file should be placed in the Downloads folder like any other mod.

Don't rename the file, it should be Live.package, otherwise the mod won't work

You can only have one mod for names, if you have several Live files in your Downloads folder, only one will be read by the game.

Sincerely, Bergaroth


Link do oryginalnego moda/Link to original mod

You must have the expansion or stuff packs listed below installed to use this custom content. Please see the post text for any exceptions.

Sims 2
Key: - File was updated after upload was posted
Filename - Tip: You can click the magnifying glass to see the archive contents Size Downloads Date
BetterPolishNames_by_Bergaroth.zip

Size: 12.1 KB · Downloads: 108 · 19th Oct 2021
12.1 KB 108 19th Oct 2021
Don't forget to Thank the creator after downloading! Use the Thanks button located above the screenshots above.
Basic Download and Install Instructions:

1. Download: Click the download link to save the .rar or .zip file(s) to your computer.

2. Extract the zip, rar, or 7z file.

3. Place in Downloads Folder: Cut and paste the .package file(s) into your Downloads folder:
  • Origin (Ultimate Collection): Users\(Current User Account)\Documents\EA Games\The Sims™ 2 Ultimate Collection\Downloads\
  • Non-Origin, Windows Vista/7/8/10: Users\(Current User Account)\Documents\EA Games\The Sims 2\Downloads\
  • Non-Origin, Windows XP: Documents and Settings\(Current User Account)\My Documents\EA Games\The Sims 2\Downloads\
  • Mac: Users\(Current User Account)\Documents\EA Games\The Sims 2\Downloads
  • Mac x64: /Library/Containers/com.aspyr.sims2.appstore/Data/Library/Application Support/Aspyr/The Sims 2/Downloads
Need more information?
 
0 Comments / Replies (Who?)