MTS has all free content, all the time. Find out how YOU can help to keep it running. Tell me how...

Better Polish Font (Default TS3 font for Polish language with Polish letters)

by Northh_ Posted 30th Mar 2021 at 3:32 PM - Updated 31st Mar 2021 at 3:08 PM by Northh_ : Added "ó" letters, which had been replaced by "?"
19 Thanks  Thanks     6 Favourited
Cześć!

Ten mod zmienia domyślne czcionki używane w polskiej wersji językowej na takie same, które są używane np. w języku angielskim (ponieważ są one dużo, dużo ładniejsze!)
Mod zastępuje domyślną czcionkę dla polskiej Trójki (Trebuchet EA) następującymi czcionkami:
- domyślna czcionka pogrubiona (Helvetica Rounded Bold) - używana np. w opcjach menu, guzikach, nagłówkach okienek
- domyślna czcionka (Helvetica Neue) - używana np. w opisach produktów w trybie kupowania, nastrójników, cech
- "ręcznie pisana" czcionka (Immi Five O Five) - używana w dzienniku podróży z dodatku "Wymarzone Podróże"
- "ręcznie pisana" czcionka 2 (Freestyle Script) - używana w Albumie ze wspomnieniami
- czcionka SimPort (Eurostile LT)

Każda z tych czcionek posiada poprawione wyświetlanie polskich znaków, co niweluje problemy z ich wyświetlaniem w innych językach używających tego samego fontu!
(Na dole strony znajduje się porównanie wyświetlania czcionek bez i z użyciem moda)

Mod jest możliwy do pobrania w dwóch różnych wersjach:
1) PolishFontFix - ten mod poprawia TYLKO wyświetlanie polskich znaków dla domyślnego zestawu czcionek
2) BetterPolishFont - ten mod poprawia zarówno wyświetlanie polskich znaków jak i zmienia domyślny zestaw czcionek dla języka polskiego na taki sam jak jest np. w języku angielskim


Można posiadać wyłącznie jeden z powyższych modów!

Zapraszam do pobierania!


-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Hello!

This mod changes default font used by Polish language to the same as in English language (because it looks much, much cooler)!
This mod replace default font for Polish TS3 (Trebuchet EA) with following fonts:
- default bold font (Helvetica Rounded Bold) - used e.g. in menu options, windows headers, buttons, section headers
- default text font (Helvetica Neue) - used e.g. in build/buy item, moodlets and traits descriptions
- "Handwritten" font (Immi Five O Five) - used in Adventure Journal from WA Expansion
- "Handwritten" font 2 (Freestyle Script) - used in Scrapbook
- SimPort font(Eurostile LT)

Each of this fonts have added Polish letters, which removes problems with displaying them!
(They're a comparison for font changes below)

There are 2 diffrent types of this mod:
1) PolishFontFix - this mod ONLY fixes displaying of Polish letters in languages which are using default TS3 font
2) BetterPolishFont - this mod fixes displaying of Polish letters in default TS3 font and changes default Polish font to the same as default TS3 font


Warning! You can use only one of them!FONTS COMPARISON / PORÓWNANIE CZCIONEK


Font comparison with- and without mods/ Porównanie czcionek bez i z modem
Font comparison with- and without mods/ Porównanie czcionek bez i z modemAdditional Credits:
S3PEDownload files

Filename Size Downloads Date
North_PolishFontFix.zip | This mod ONLY fixes displaying of Polish letters (advised for players which are using language other than Polish and just want proper display of Polish letters)

Size: 144.2 KB · Downloads: 76 · 30th Mar 2021
144.2 KB 76 30th Mar 2021
North_BetterPolishFont.zip | This mod changes all Polish in-game fonts to their equivalents from default font list

Size: 144.2 KB · Downloads: 308 · 30th Mar 2021
144.2 KB 308 30th Mar 2021

Key: - File was updated after upload was posted
Tip: You can click the magnifying glass to see the archive contents

Need help with downloading or installing content? Click here!
 
1 Comments / Replies (Who?)

Expansion/Stuff packs required:
Sims 3

1 Comments / replies (Who?)

384 Downloads

2,001 Views

Type: Other

Tags: #polish, #font, #better polish font, #polish font